Uncategorized

Nieuw doeleinde voor afgekeurde auto

January 22, 2018 0

Voor veel mensen is de APK een spannend moment; komen er gebreken naar boven die veel geld gaan kosten? En wat is dan verstandig om te doen in een dergelijke situatie?

Wanneer er gebreken naar boven komen, is het van belang om deze kosten af te wegen tegen de dagwaarde van de auto. Want als er sprake is van enorme schade of dure mankementen, dan is het vaak niet zinvol om deze te laten repareren.

In dit soort gevallen kan de particulier de afgekeurde auto verkopen. Op die manier kan er alsnog verdiend worden aan de auto, ondanks dat het mankementen heeft.

Inkoopschadeauto
Bedrijven als inkoopschadeauto.nl bieden particulieren een uitkomst door de auto van hen op te kopen. Voor hen is het namelijk wel gunstig om afgekeurde auto’s te kopen. Zij kunnen het ijzer uit de auto gebruiken of de auto doorverkopen. Als de auto bijvoorbeeld een Japans model betreft, zoals Toyota, dan kan het doorverkocht worden aan Afrikaanse landen. Daar zijn Japanse modellen zeer in trek. Of als het een Duits automodel is, dan zijn autohandelaren in Oost-Europa juist weer geïnteresseerd.

Het wil ook wel eens voorkomen dat grote autohandelaren de auto’s kopen, om ze even later opnieuw op de markt te brengen.

Scenario
Doordat er diverse scenario’s mogelijk zijn, hoeft een particulier niet bang te zijn dat een APK afgekeurde auto geen doel meer dient. Inkoopschadeauto.nl heeft veel ervaring met het opkopen van dit soort auto’s, waardoor de afhandeling snel en makkelijk gaat.

Het is van belang om eerlijk te zijn over de mankementen van de auto, zodat het bedrijf snel een prijs kan opmaken. Deze gebreken kan een particulier terugvinden op een speciaal rapport wat opgesteld is door de garage die de APK heeft uitgevoerd.

Auto's

Informatie over hydrauliek olie

September 29, 2017 0

Hydrauliek olie is gunstig in en omtrent auto’s te gebruiken. Bij hydrauliek systemen wordt gebruik gemaakt van een vloeistof als krachtoverdrachtsmedium. Wanneer de krachtoverdracht is gebaseerd op in de vloeistofstroom aanwezige kinetische energie, spreekt men van hydrodynamische overbrengingen (zoals bijvoorbeeld vloeistofkoppelingen en koppel omvormers). Wanneer niet de snelheid maar de druk van de vloeistof verantwoordelijk is voor de krachtoverbrenging wordt gesproken over hydrostatische systemen. In het algemeen wordt de term hydrauliek vooral geassocieerd met het tweede type overbrenging. Hydrostatische systemen worden op grote schaal gebruikt voor allerlei toepassingen in de industrie, op grondverzetmachines, bij landbouwwerktuigen en in de scheepvaart. Het meest verbreide type hydrostatische “aandrijving” is te vinden in het remsysteem van personenauto’s. Merkwaardigerwijs wordt dat normaliter niet tot “de hydrauliek” gerekend, mogelijk vanwege het afwijkende type vloeistoffen dat daarin wordt toegepast.

Werkingsprincipe

Een hydrauliek systeem bestaat in principe uit een pomp, een motor, een leidingsysteem, een vloeistofreservoir, een filter en een regeleenheid om de vloeistofstroom op de een of andere manier te kunnen sturen. Als pomptype worden vooral plunjerpompen, tandwielpompen en schottenpompen gebruikt, In principe kunnen alle pompen ook als motor worden ingezet. Hydraulische cilinders zijn te beschouwen als een niet- roterende axiale plunjerpomp.

De vloeistof dient in eerste instantie als krachtoverdrachtsmedium. Omdat echter zeer hoge drukken kunnen voorkomen heeft de vloeistof ook een smerende taak.. Vanwege rendementsverliezen zal er warmteontwikkeling kunnen optreden – de vloeistof vervult een functie bij warmtetransport en warmte afvoer. Tenslotte heeft de vloeistof een taak bij het transporteren van vuil- en slijtagemateriaal naar het filter en bij het afdichten .van het systeem naar buiten. Het belangrijkste vereiste is echter efficiënte krachtoverdracht met zo gering mogelijke verliezen en met zo hoog mogelijke snelheid – en daar past het best een relatief lage viscositeit bij.

Belangrijkste typen hydrauliekvloeistof

Het meest gebruikt wordt minerale olie met een viscositeit tussen ISO VG 22 en ISO VG 68. In industrietoepassingen worden uit veiligheidsoverwegingen soms moeilijk brandbare hydraulische vloeistoffen toegepast (staalindustrie, mijnbouw, spuitgietmachines). In mobiele en buiten opgestelde apparatuur worden wel biologisch afbreekbare producten ingezet, om mogelijke milieuschade bij lekkages als gevolg van een incident te beperken. In autoremsystemen worden glycolverbindingen en boorzuuresters toegepast en een enkele keer minerale olie of siliconen. Alle vloeistoffen voor remsystemen hebben een zeer lage viscositeit, het stolpunt ligt < -40 °C Tenslotte worden er in de voedings- en genotmiddelenindustrie voedsel veilige producten ingezet, die bij een incident geen schade aan de gezondheid veroorzaken. Het aantal mogelijke hydrauliek vloeistoffen is dus zeer uitgebreid en vele zijn onderling beslist niet mengbaar of uitwisselbaar. Een website waar je hydrauliek olie kunt aanschaffen is hydrauliek olieBedrijf Pirtek biedt ook meerdere producten en services. Als je pech hebt met je auto kunnen ze uitkomst bieden door je voorzien in olie. Ook kun je onderdelen ten behoeve van hydrauliek aanschaffen.

Waarom een auto importeren?

September 12, 2017 0